Szöveges feladatok törtbővítéshez, egyszerűsítéshez

Szakmai gyakorlaton az A csoport 3 méteres huzal ötöd részét használta fel. A B csoport a 6 méteres huzal tized részét…

Tovább →

Exponenciális egyenletek tanítása

A tizenegyedikes szakközepesek egyik legnagyobb kihívása az exponenciális egyenletek megértése. Az okozza a legnagyobb problémát, hogy a hatványozás azonosságait alkalmazzák…

Tovább →

PISA-feladatok

Március 27-én PISA-mérés lesz; a 15 éves diákok teljesítményének mérése matematikából, természettudományból, szövegértésből és problémamegoldásból. PISA mintafeladatokat a következő oldalakról…

Tovább →

Kétismeretlenes egyenletrendszerek előtt

Szakiskolásoknak is szükségük lesz kétismeretlenes egyenletrendszerekre. Műszaki elmélet órákon tudniuk kell képletből kifejezni változót, vagy épp behelyettesíteni képletbe. Ehhez előfeltétel…

Tovább →

A másodfokú egyenletek tanítása előtt

A másodfokú egyenletek tanítása előtt néhány ismeret, képesség meglétéről érdemes meggyőződni. Melyek azok az előismeretek, amelyek megléte szükséges a témakör…

Tovább →

Szögfüggvények tanítása

A szögfüggvények megértésének is a törtek és az egyenes arányosság az alapja. Ahhoz, hogy alkalmazni tudja a diák számítási feladatokban…

Tovább →

Krétapormentes

Szeptember elején a racionális kitevőjű hatványok volt a tananyag az új tizenegyedikes csoportomban. Nagyon csendes, nyugodt, fegyelmezett csoport a 11.a….

Tovább →

Tanórák felépítése

1. Szervezési feladatok, az óra céljának kitűzése A szervezési feladatok a hetesek jelentését, a hiányzók beírását, az óra számának és…

Tovább →

Összerakás

A tanítási és tanulási receptkönyv – Paul Ginnis könyve – egyik izgalmas módszere az ‘Összerakás’. A tanulók egy tananyagrész elemeit, lépéseit kapják…

Tovább →

Szakaszok aránya

A matematikai eszköztudás egyik eleme a matematikai eszköztár készségszintű alkalmazása (bővebben az előző bejegyzésben volt erről szó). A matematikai eszköztár…

Tovább →